Informatie

Praktische informatie

Resultaten opvragen

Opvragen laboresultaten, documenten en voorschriften zijn mogeljk via HELENA.

Dankzij het HELENA-portaal is het nu mogelijk om op een veilige manier laboresultaten, documenten en voorschriften op te vragen.

HELENA is een gebruiksvriendelijk patiëntenportaal. Zodra u geregistreerd bent, is het heel gemakkelijk om de documenten ter beschikking te hebben. Dankzij deze oplossing heeft u op elk moment toegang tot uw protocollen en voorschriften.

Opgelet: Zelfs na registratie komen uw resultaten niet automatisch op Helena. Gelieve even te bellen en dan publiceren wij ze.

Op afspraak

Om voldoende tijd te kunnen besteden aan elke patiënt en omdat niemand graag wacht, werken we uitsluitend op afspraak. U kan zowel online als telefonisch een afspraak maken bij de arts van uw keuze. Huisbezoeken worden altijd telefonisch geregeld, bij voorkeur voor 10u. Probeer steeds stipt aanwezig te zijn. Zo u verhinderd bent, gelieve te verwittigen zodat de arts een andere persoon kan verder helpen. Bij herhaalde afwezigheid zijn wij genoodzaakt een administratief bedrag aan te rekenen.

Opleidingspraktijk

We zijn verbonden aan de KULeuven voor opleiding van studenten die voor huisartsgeneeskunde kiezen. Daarom gebeurt het regelmatig dat een voorlaatste- of laatstejaars de consultatie volgt. U kan op elk moment vragen om toch uw arts alleen te spreken.

Daarnaast werkt in onze praktijk ook een HAIO (huisarts in opleiding). Dit is een gediplomeerd arts die zijn/haar specialisatie huisartsgeneeskunde voltooit en die zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken doet onder supervisie van de andere artsen.

Globaal Medisch Dossier GMD

Het beheren van al uw medische gegevens door één artsenpraktijk draagt bij tot een betere kwaliteit van de gezondheidszorg. Patiënten met een GMD krijgen vermindering van het remgeld op de consultatie, volledige terugbetaling van het supplement voor avondraadplegingen en verhoogde terugbetaling bij verwijzing door uw vaste huisarts naar bepaalde specialisten. Voor het beheer van uw dossier voorziet het RIZIV een jaarlijkse vergoeding, die in onze praktijk wordt geïnd via het derdebetalerssysteem. Een klever van uw ziekenfonds en uw handtekening volstaan om voor één jaar uw GMD in orde te brengen. U hebt recht van inzage in uw dossier en u kan op elk moment vragen het door te geven aan een andere huisarts.

Tarieven

Bij alle artsen gelden de officiële tarieven zoals vastgelegd in het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen. Na 18u geldt een wettelijk verhoogd avondtarief, u betaalt dan een supplement dat volledig wordt terugbetaald indien u een GMD hebt.

Klevers

Klevers van uw ziekenfonds

Voor laboratoriumonderzoeken is het aangewezen om steeds enkele klevers van uw ziekenfonds op zak te hebben.

Permanentie

Voor dringende oproepen en huisbezoeken is er telkens één arts die de permanentie verzorgt waardoor we in die gevallen geen vrije artsenkeuze kunnen garanderen.

Voorschriftenbeleid

Het afleveren van voorschriften, attesten en documenten allerhande maakt een aanzienlijk deel uit van het werk en de verantwoordelijkheid van uw huisarts. Om daarbij de beste zorg voor uw gezondheid te garanderen en om anderzijds de overlast voor arts en patiënt te beperken, vinden we het belangrijk om hierover enkele duidelijke afspraken te maken. 

Medische informatie

Wat moet ik doen als mijn kind koorts maakt?

Wat is koorts ?

We spreken van koorts als de lichaamstemperatuur boven 38 ° stijgt. Dit kan een teken van een infectie zijn, viraal of bacterieel.

 

Is koorts gevaarlijk ?

Koorts is op zich niet gevaarlijk, vaak zelfs nuttig. Bij verhoogde lichaamstemperatuur kunnen infectiekiemen afgeremd worden, en wordt ons immuunsysteem actiever. Alleen boven 40 ° is koorts schadelijk,  bij baby’s jonger dan 3 maanden al vanaf 39°.

Koorts moet dus niet steeds bestreden worden.

 

Wat kan je zelf doen ?

 • kleed je kind losjes, dek het niet te warm toe
 • geeft het vaak te drinken, eten hoeft niet als het geen honger heeft
 • als het wil spelen, mag dat, het mag ook buiten komen
 • als het pijn heeft, of zich heel ongemakkelijk voelt kan je als beste keuze paracetamol geven: liefst siroop of kindertabletten, 10-15 mg/kg/dosis om de 4 a 6 u . Alternatief : ibuprofen: maximaal 10 mg/kg/dosis om de 8 u bij kinderen > 3 mnd

 

Wanneer  moet ik mijn dokter raadplegen ?

 • je kind heeft meer dan 40°C koorts
 • je kind is anders ziek dan anders
 • je kind is jonger dan 3 maanden
 • je kind heeft al drie dagen koorts
 • je kind braakt meer dan 3 x per dag, en/of heeft diarree
 • je kind blijft hoesten samen met koorts
 • je kind weigert te drinken

Vooral dringend :

 • je kind kreunt of ademt zeer snel
 • je kind huilt anders of zonder tranen, of is ontroostbaar
 • je kind lijkt echt ernstig ziek, is suf, reageert weinig op zijn omgeving of is moeilijk wakker te krijgen
 • je merkt ongewone rode puntjes of blauwe plekken op zijn huid
 • je kind heeft uitdrogingsverschijnselen (droge oogjes en mond, weinig plassen, braken..)

 

Bron :

Mijn kind heeft diarree, wat moet ik doen?

Bij plots ontstane diarree gaat het vermoedelijk om een acute gastro-enteritis of maagdarmontsteking. Dit is een infectie van het slijmvlies van de maag en darmen. Dit komt zeer vaak voor bij jonge kinderen. Soms is er naast de diarree ook koorts, braken en verminderde eetlust. Wat de oorzaak ook is (virus of bacterie), de diarree verbetert meestal spontaan binnen de week tot tien dagen. Indien de diarree langer duurt dan twee weken moet u echter opnieuw uw arts raadplegen.

De grootste gevaren van een maagdarmontsteking zijn uitdroging door teveel verlies aan vocht en ondervoeding door te weinig opname van voedingsstoffen. Dit vermijden of herstellen is dan ook het hoofddoel van de behandeling. Dit lukt meestal thuis, bij uitzondering kan een opname in het ziekenhuis nodig zijn.
Tekenen van uitdroging zijn: minder plassen, prikkelbaar zijn, minder alert zijn, suf en passief worden. Ook de eetlust neemt af. Over het algemeen raadpleegt u best uw arts als u vaststelt dat uw kind minder actief of alert wordt. Zuigelingen met diarree, zeker als ze minder dan 7 kg wegen, zijn extra gevoelig voor utdroging.

Als de arts bij onderzoek vaststelt dat uw kind inderdaad door de diarree wat uitgedroogd is, dan zal hij een behandeling met een ‘ORO’ (orale rehydratieoplossing) voorschrijven. Hiervan zijn er verschillende soorten op de markt. Het is de bedoeling uw kind hiervan 50-75 ml/kg lichaamsgewicht te laten drinken over een verloop van 4 à 6 uur. Voor een kind van 10 kg betekent dit dus een halve tot driekwart liter. Ook als uw kind moet overgeven, blijft u de vloeistof verder toedienen. Met deze hoeveelheid vloeistof zal de vochtbalans hersteld zijn en mag uw kind ook weer normaal eten. Een speciaal dieet is niet nodig en kan er zelfs voor zorgen dat de diarree langer aanhoudt. Bij verminderde eetlust is het wel een goed idee om wat frequenter kleinere porties te geven.
Het innemen van ORO is vaak niet zo eenvoudig. ORO heeft een eigenaardige smaak omdat zout en zoet gemengd zijn. De samenstelling is zodanig dat ook een zieke darm vocht opneemt uit deze oplossing. Voeg géén suiker, limonade of fruitsap toe, omdat u hierdoor het gunstige effect van ORO vermindert en zelfs de diarree kan doen toenemen. Het is ook tijdrovend, want soms moet de oplossing lepel per lepel gegeven worden. Maar het is de tijd en inspanning ruim waard, aangezien hiermee een ziekenhuisopname kan vermeden worden.
Eens uw kind die eerste hoeveelheid ORO binnen heeft, kan u – om herval van uitdroging te voorkomen – na elke platte stoelgang die nog volgt uw kind ongeveer 10 ml/kg lichaamsgewicht ORO laten drinken. Indien uw kindje de ORO echt niet inneemt, dan is het aangewezen om 6-8 uur na het starten ervan opnieuw uw arts te raadplegen om te kijken of een ziekenhuisopname aangewezen is. Daar kan men immers vocht toedienen via een infuus.

Kinderen die niet uitgedroogd zijn hoeven geen ORO in te nemen, tenzij om uitdroging te voorkomen (10 ml/kg lichaamgewicht en per platte stoelgang). Intussen wordt de normale voeding verder gegeven.
Medicatie – tenzij eventueel tegen koorts – is zelden nuttig. Het belangrijkste bij de behandeling is het toedienen van vocht en calorieën, en er bestaat geen medicatie die dit kan bevorderen.

 

Bron: BAPCOC Aanbeveling 2010. "Acute gastroenteritis. Brief aan de ouders."

Ik heb diarree, wat moet ik doen?

In geval van acuut opgekomen diarree, al of niet gepaard met braken, gaat het vaak om acute gastro-enteritis. Dit is een infectie van het maag-darmkanaal en deze is bijna altijd goedaardig. Het slijmvlies is geïnfecteerd en dit veroorzaakt plots optredende diarree. Koorts, braken en verminderde eetlust kunnen ook aanwezig zijn. Wat ook de oorzaak is (virus of bacterie), de diarree verbetert bijna steeds spontaan binnen de week maar kan soms een tiental dagen aanhouden. Het is niet abnormaal dat na deze week er wat lichte buikpijnklachten optreden. Indien de diarree langer duurt dan 2 weken is het echter nodig dat de arts u onderzoekt.

De genezing van het slijmvlies gebeurt dus bijna steeds spontaan. Om u vlugger fit te voelen kan het helpen om meer te drinken dan gewoonlijk (water, thee, vruchtensap, heldere soep, cafeïnevrije limonade) en te proberen om regelmatig kleine hoeveelheden te eten van wat men best kan verdragen. Geneesmiddelen zijn meestal overbodig om een maagdarmontsteking te helpen genezen. Ze kunnen soms het herstel bemoeilijken omdat ze bijvoorbeeld de eetlust doen verminderen.

Wel bestaat er gevaar dat door de diarree uitdrogingsverschijnselen (dehydratie) optreden. Sommige patiënten hebben een hoger risico op uitdroging: ouderen, en bijzonder indien ze weinig drinken of plaspillen (diuretica) nemen. Ook patiënten die hardnekkig braken of heel frequente stoelgang (meer dan 10 keer op een dag) hebben. Als men uitdroogt, zal men minder beginnen plassen (de urine kleurt dan ook donkerder). Soms is er verwardheid. Ook de eetlust neemt af. Over het algemeen kan men stellen dat de arts best (opnieuw) wordt geraadpleegd bij duidelijke achteruitgang van het ‘energieniveau’ of de alertheid.

Indien u uitdroging heeft, heeft uw arts een behandeling met een ‘ORO’ (orale rehydratieoplossing) voorgeschreven. Hiervan zijn er verschillende op de markt. Het is de bedoeling dat u hiervan voldoende drinkt over een verloop van 4 à 6 uur. Het beste gebeurt dit door frequent kleine hoeveelheden te drinken, soms lepel voor lepel. Dit is tijdrovend, maar de inspanning is de moeite waard omdat hiermee een ziekenhuisopname vermeden kan worden. Na deze 4 tot 6 uur moeten de uitdrogingsverschijnselen verdwenen zijn, en kan gewone voeding herstart worden. Om herval van uitdroging te voorkomen, kunt u bij elke platte stoelgang die nog volgt wat ORO drinken.
ORO heeft een eigenaardige smaak omdat zout en zoet gemengd zijn. De samenstelling is zodanig dat ook een zieke darm vocht opneemt uit deze oplossing. Voeg géén suiker, limonade of fruitsap toe, omdat u hierdoor het gunstige effect van ORO vermindert en zelfs de diarree kan doen toenemen.

Patiënten die niet duidelijk uitgedroogd zijn hoeven geen ORO als rehydratiemiddel in te nemen. Het is wel belangrijk voldoende te blijven drinken. Intussen wordt de normale voeding verder gegeven. Vetbeperkende diëten zijn niet meer van deze tijd, en kunnen er zelfs voor zorgen dat de diarree langer aanhoudt dan met gewone voeding.

 

Bron: BAPCOC Aanbeveling 2010: "Acute gastroenteritis. Brief aan de patiënt."

Informatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x