eGezondheid

PatientConsent

Via de geïnformeerde toestemming stemt u in met het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens. Een betere communicatie tussen de personen die u behandelen, komt uw gezondheid ten goede.

Voor verdere vragen neem gerust contact op met uw ziekenfonds.

Wat is de geïnformeerde toestemming?

Het is het akkoord dat u als patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens tussen de personen die u behandelen. Het delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de geneeskundige zorg. Hierbij wordt de reglementering tot bescherming van uw privéleven nageleefd. Het zijn uw gegevens en ze worden beschermd. U kan op elk moment beslissen om deze gegevens te delen of niet.

Deze toestemming geldt voor heel België: alle zorgverleners, alle ziekenhuizen en alle gezondheidsnetwerken van het land zijn er dus bij betrokken, ongeacht hun locatie.

De principes die aan de basis liggen van deze toestemming hebben het voorwerp uitgemaakt van beraadslagingen van de afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer dat de modaliteiten ervan heeft goedgekeurd.Bron en meer info: https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/patientconsent

eGezondheid

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x